ЕУ і людьскы права

В році 1987 была основана робоча ґрупа Рады ЕУ про людьскы права (COHOM), котра мать в компетенції вшыткы люьдскоправны аспекты вонкайшых одношінь Европской Унії.

В рамках Общой загранічной і беспечностной політікы (ОЗБП) ся ЕУ орьєнтує на слідованя і зліпшованя ставу людьскых прав в третіх держав. Важныма настроями суть людьскоправны діалоґы з третіма державами, респ.: політічны діалоґы, котрых частков суть і людьскоправны темы. Окрім того ЕУ прияла 11 основных усмернінь, котры дефінують цілі і средства при елімінації порушованя людьскых прав в окремых сферах:

 1. Усмернініня о тресті смерти (2013)
 2. Усмернініня о мучіню і другім грубім, нелюдьскім або понижуючім заобходжаню або караню (2012)
 3. Усмернініня на підтримку і охорону слободы реліґії або віроісповіданя (2013)
 4. Усмернініня на підтримку і охорону хоснованя вшыткых людьскых прав лезб і ґеїв, бісексуалів, трансджендер, і інтерсекс (LGBTI) особ (2013)
 5. Усмернініня о діалоґах о людьскых правах з третіма державами (2009)
 6. Усмернініня о дітях в озбороєных конфліктах (2008)
 7. Усмернініня о охранцях людьскых прав
 8. Усмернініня о охороні і підтримці прав дітей (2008)
 9. Усмернініня о насилованю протів женам і бою протів вшыткым формам їх діскрімінації (2008)
 10. Усмернініня о підтримці дотримованя меджінародного гуманітарного права (2009)
 11. Усмернініня о слободі прояву документ в анґліцькім языку (pdf; 263.47 Kб)
Усмернініня ЕУ правні не завязують, но зато бо были прияты на міністерскім рівню, представяють силный політічный сіґнал, же суть про ЕУ пріорітов.

Джерело: Міністерство загранічных і европскых діл СР

>> EÚ a ľudské práva v SK verzii
>> ​Digitálny manuál ľudských práv v rusínskom jazyku - eKniha v kocke

> Späť