Людьскы права в короткости

Дефініція

  • людьскы права суть неодобрательны, незрушытельны і неперемовчательны оправніня, котры належать каждому чоловікови од народжіня аж по смерть (не допущать ся нияка діскрімінація)
  • заданём каждого демократічного правного штату є зафіксовати природны права до правных норм так, жебы ся стали частков правного порядку як обчаньскы права.
  • мішаня ся до людьскых прав і їх огранічіня суть можны в мінімалній мірі в законом точно установленых сітуаціях або в сітуаціях, кідь бы сьме ся просаджованём своїх прав мішали до прав другых особ.
Історія охороны людьскых прав
  • Про зафіксованя людьскых прав і слобод в повойновій Европі мала розгодуюче значіня Всеобща декларація людьскых прав прията Валнов громадов Орґанізації споєных народів в році 1948. Хоць не є правно завязуючім документом, бере ся за єден із фундаменталных елементів меджінароднохо традічного права.
  • Про охорону людьскых прав в европскім просторі мать розгодуюче значіня Европскый договор о охороні людьскых прав і основных слобод підписаный під защітов Рады Европы в році 1950 в Рімі.
  • В році 1966 были в Орґанізації споєных народів прияты: Меджінародный пакт о обчаньскых і політічных правах, котрый обсягує людьскы права першой ґенерації, і Меджінародный пакт о господарьскых, соціалных і културных правах, котрого обсягом суть людьскы права другой ґенерації.
  • Із многых документів, котры реґулують шпеціфічны сферы людьскых прав мож спомянути наприклад Европску соціалну харту з року 1961, Договор о зрушіню вшыткых форм расовой діскрімімації з року 1965 і Договор о правах дітины з року 1980.
  • В правнім порядку Словацькой републікы є фундаментом правной реґулації людьскых прав Конштітуція Словацькой републікы ч. 460/1992 Зб. і конштітучный закон ч. 23/1991 Зб., котрым ся уваджать Листина основных прав і слобод як конштітучный закон Федералной громады Ческой і Словацькой Федератівной републікы. Тот сістем правной реґулації людьскых прав доповнює много меджінародных договорів.
  • Значіня людьскых прав про Европску унію підкреслило прията Харты основных прав Европской унії в році 2000.
Джерело: red, Wikipedia, EUROIURIS

>> Ľudské práva v kocke v SK verzii
>> ​Digitálny manuál ľudských práv v rusínskom jazyku - eKniha v kocke

> Späť